BALCÓ

CATALÀ

Circ Perillós - "El veí del balcó" - Adelaida Frías (Foto Oriol Wendenburg)

Foto Oriol Wendenburg

Circ Perillós - "El veí del balcó" - Jordi Borrell, Adelaida Frías i Pep Castells (Fotos Oriol Wendenburg)

Fotos Oriol Wendenburg

 

.

EL VEÍ DEL BALCÓ 1994-1995

 

.

Teatre Acrobàtic

Una disputa de vianants, una discussió conjugal, un enfrontament entre veïns, una baralla general… Una invasió de territori, una provocació urbana, la casa per la finestra, un daltabaix per la façana!

.

ÀREA:
Circ Perillós - "El veí del balcó" (Foto Oriol Wendenburg)

Foto Oriol Wendenburg

– Els balcons de la ciutat s’aboquen al carrer com petits escenaris enlairats.

– L’alçada d’un primer pis és ideal per a la bona visibilitat d’una quantitat impotrant d’espectadors.

– Una façana ofereix una geografia rica, i alhora permet moltes possibilitats de moviment.

– L’àrea de joc se situa així a un escenari vertical.

.

JOC:

– Fer sortir el teatre al carrer des de la intimitat de les cases.

– Donar vida a una història des del quotidià i portar-la fins a una situació límit.

– Intervenir activament a la vida del carrer per estimular les reaccions del públic.

.

CONSTANTS “PERILLOSES” des de 1982:

– Treballar al carrer, alçats per damunt els caps dels espectadors.

– Provocar simultàniament el riure i el suspens simulant situacions de risc.

– Implicar directament el públic en l’acció.

– Aconseguir que la gent expressi en veu alta les seves diferents opinions sobre els temes conflictius que proposem.

 

.

FITXA TÈCNICA

Circ Perillós - Fitxa Tècnica, espectacle "El veí del balcó".

 .

.

INTÉRPRETS : Pep Castells, Jordi Borrell i Adelaida Frías.

DIRECCIÓ : Col·lectiva.

GUIÓ : Adelaida Frías i Jordi Borrell.

ESCENOGRAFIA : Jordi Borrell.

DISTRIBUCIÓ : Adelaida Frías.

PRODUCCIÓ : Perillós.

 

 

.

PRINCIPALS REPRESENTACIONS

.

.                          – 1994 –

– ESPANYA – Curtmetratge: Cap de Turc – estrena Cercle Cultural Granollers, 18 febrer

– ESPANYA – Barcelona, Ateneu Ambulant, 21 maig

– ESPANYA – Granollers, Cicle de Teatre, abril

– FRANÇA – Villeurbanne, Festival Éclanova, 18 juny

– FRANÇA – Morlaix, Festival Les Arts dans la rue, 17 agost

– FRANÇA –Aurillac, Festival Éclat, 24, 25, 26, 27 Agost

– BÈLGICA – Ath, Les unes fois d’un soir, 2 setembre

– ESPANYA – Alcorcón, Festival Internacional Teatro de Calle, 5 setembre

– ESPANYA – Tàrrega, XIV Fira de Teatre al Carrer, 10 / 11 setembre

– ESPANYA – Tarragona, Festes de Santa Tecla, 21 setembre

– ESPANYA – Zaragoza, el Pilar de Calle, 11 octubre

– ESPANYA – Olot, Forum de Teatre, 17 octubre

(resta de documentació perduda)

 .

                          -1995 –

– ESPANYA – Granada, XII Festival Internacional de Teatro, 11 maig

– FRANÇA – Grenoble, Festival du Théâtre Européen, 1er juliol

– FRANÇA – Grenoble, curs de Teatre Acrobàtic, 02 / 05 juliol

– FRANÇA – Terrasson, Les chemins de l’imaginaire, 10 juliol

– FRANCE – Arcachon, Not’ambules

– ESPANYA – Valladolid, Carnaval

– ITÀLIA – Milano, Carnevale dell’Eccesso 

(resta de documentació perduda)

CASTELLANO

.

Circ Perillós - "El vecino del balcón" - Adelaida Frías (Foto Oriol Wendenburg)

Foto Oriol Wendenburg

Circ Perillós - "El vecino del balcón" - Jordi Borrell, Adelaida Frías y Pep Castells (Fotos Oriol Wendenburg)

Fotos Oriol Wendenburg

 

 

.

 

.

EL VECINO DEL BALCÓN 1994-1995

.

Teatro Acrobático

Una disputa de transeúntes, una discusión conyugal, un enfrentamiento entre vecinos, una pelea general… Una invasión de territorio, una provocación urbana, la casa por la ventana, una debacle por la fachada!

.

ÀREA:
Circ Perillós - "El vecino del balcón" (Foto Oriol Wendenburg)

Foto Oriol Wendenburg

– Los balcones de la ciudad se asoman a la calle como pequeños escenarios colgantes.

– La altura de un primer piso es ideal para la buena visibilidad de una cantidad importante de espectadores.

– Una fachada ofrece una geografía rica y que permite muchas posibilidades de movimiento.

– El escenario se sitúa así en posición vertical.

.

JUEGO:

– Sacar el teatro a la calle desde la intimidad de las casas.

– Dar vida a una historia desde lo cotidiano y llevarla hasta una situación límite.

– Intervenir activamente en la vida urbana para estimular las reacciones del público.

.

CONSTANTES DEL PERILLÓS desde 1982

– Trabajar en la calle, izados por encima de las cabezas de los espectadores.

– Provocar simultáneamente la risa y el suspense simulando situaciones de riesgo.

– Implicar directamente al público en la acción.

– Conseguir que la gente exprese en voz alta sus diferentes opiniones sobre los temas conflictivos que proponemos.

.

FICHA TÉCNICA.

Circ Perillós - Ficha Técnica, espectáculo "El veícino del balcón".

 .

 .

INTÉRPRETES : Pep Castells, Jordi Borrell y Adelaida Frías.

DIRECCIÓN : Colectiva.

GUIÓN : Adelaida Frías y Jordi Borrell.

ESCENOGRAFÍA : Jordi Borrell.

DISTRIBUCIÓN : Adelaida Frías.

PRODUCCIÓN : Perillós.

 

 

 

.

 .

PRINCIPALES REPRESENTACIONES

.

.                           – 1994 –

– ESPAÑA – Cortometraje: Cabeza de Turco – estreno Cercle Cultural Granollers, 18 febrero

– ESPAÑA – Barcelona, Ateneu Ambulant, 21 mayo

– ESPAÑA – Granollers, Cicle de Teatre, abril

– FRANCIA – Villeurbanne, Festival Éclanova, 18 junio

– FRANCIA – Morlaix, Festival Les Arts dans la rue, 17 agosto

– FRANCIA –Aurillac, Festival Éclat, 24, 25, 26, 27 agosto

– BELGICA – Ath, Les unes fois d’un soir, 2 setiembre

– ESPAÑA – Alcorcón, Festival Internacional Teatro de Calle, 5 setiembre

– ESPAÑA – Tàrrega, XIV Fira de Teatre al Carrer, 10 / 11 setiembre

– ESPAÑA – Tarragona, Festes de Santa Tecla, 21 setiembre

– ESPAÑA – Zaragoza, el Pilar de Calle, 11 octubre

– ESPAÑA – Olot, Forum de Teatre, 17 octubre

(resto de documentación perdida)

 .

                           -1995 –

– ESPAÑA – Granada, XII Festival Internacional de Teatro, 11 mayo

– FRANCIA – Grenoble, Festival du Théâtre Européen, 1er julio

– FRANCIA – Grenoble, curso de Teatro Acrobático, 02 / 05 julio

– FRANCIA – Terrasson, Les chemins de l’imaginaire, 10 julio

– FRANCIA – Arcachon, Not’ambules

– ESPAÑA – Valladolid, Carnaval

– ITALIA – Milano, Carnevale dell’Eccesso 

(resto de documentación perdida)

 

FRANÇAIS

.

Circ Perillos - "Le voisin du balcon" - Adelaida Frías (Photo Oriol Wendenburg)

Photo Oriol Wendenburg

Circ Perillos - "Le voisin du balcon" - Jordi Borrell, Adelaida Frías et Pep Castells (Fotos Oriol Wendenburg)

Photos Oriol Wendenburg

.

LE VOISIN DU BALCON 1994-1995

.

Théâtre Acrobatique

Une bagarre de passants, une dispute conjugale, une confrontation entre voisins, un combat général… une invasion de territoire, une provocation urbaine, la maison par la fenêtre, un sans dessus-dessous sur la façade!

 .

Circ Perillós - "Le voisin du balcon" (Foto Oriol Wendenburg)ESPACE:

– Les balcons de la ville se penchent sur la rue comme des petites scènes suspendues.

– La hauteur du premier étage est idéale pour la bonne visibilité d’un nombre important de spectateurs.

– Une façade offre une riche géographie, qui permet une grande possibilité de mouvements.

– L’espace de jeu se situe ainsi sur une scène verticale.

.

JEU

– Le théâtre à l’abordage de la rue, surgissant de l’intérieur des maisons.

– Une histoire engendrée à partir du quotidien, et menée jusqu’à une situation limite.

– Intervention active dans la vie de la rue qui stimule les réactions du public.

 

CONSTANTES DU PERILLOS depuis 1982

– Travailler dans la rue, hissés au dessus des têtes des spectateurs.

– Provoquer simultanément le rire et le suspens, simulant des situations de risque.

– Impliquer directement le public dans l’action.

– Parvenir à ce que les personnes expriment à haute voix leurs avis sur les thèmes conflictifs que nous proposons.

.

FICHE TECHNIQUE

 .

Circ Perillós - Fiche Technique, spectacle "Le voisin du balcon".

 .

ACTEURS : Pep Castells, Jordi Borrell et Adelaida Frías.

MISE EN SCÈNE : Collective.

SCÉNARIO : Adelaida Frías et Jordi Borrell.

SCÉNOGRAPHIE : Jordi Borrell.

DISTRIBUTION : Adelaida Frías.

PRODUCTION : Perillos.

 

 

.

PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

.

.                         – 1994 –

– ESPAGNE – court métrage: Tête de Turc – première au Cercle Cultural Granollers, 18 février

– ESPAGNE – Barcelona, Ateneu Ambulant, 21 mai

– ESPAGNE – Granollers, Cicle de Teatre, avril

– FRANCE – Villeurbanne, Festival Éclanova, 18 june

– FRANCE – Morlaix, Festival Les Arts dans la rue, 17 août

– FRANCE –Aurillac, Festival Éclat, 24, 25, 26, 27 août

– BELGIQUE – Ath, Les unes fois d’un soir, 02 septembre

– ESPAGNE – Alcorcón, Festival Internacional Teatro de Calle, 05 septembre

– ESPAGNE – Tàrrega, XIV Fira de Teatre al Carrer, 10 / 11 septembre

– ESPAGNE – Tarragona, Festes de Santa Tecla, 21 septembre

– ESPAGNE – Zaragoza, el Pilar de Calle, 11 octobre

– ESPAGNE – Olot, Forum de Teatre, 17 octobre

(autre documentation perdue)

 .

                          -1995 –

– ESPAGNE – Granada, XII Festival Internacional de Teatro, 11 mai

– FRANCE – Grenoble, Festival du Théâtre Européen, 1er juillet

– FRANCE – Grenoble, curs de Teatre acrobàtic, 02 / 05 juillet

– FRANCE – Terrasson, Les chemins de l’imaginaire, 10 juillet

– FRANCE – Arcachon, Not’ambules

– ESPAGNE – Valladolid, Carneval

– ITALIE – Milan, Carnevale dell’Eccesso 

(autre documentation perdue)

 

ENGLISH

Circ Perillos - "Up on the balcony" - Adelaida Frías (Foto Oriol Wendenburg)

Foto Oriol Wendenburg

Circ Perillos - "Up on the balcony" - Jordi Borrell, Adelaida Frías and Pep Castells (Fotos Oriol Wendenburg)

Fotos Oriol Wendenburg

 

 

.

UP ON THE BALCONY 1994-1995

.

Acrobatic Theatre

A dispute between two people in the street, a couple argue, neighbours quarrel, a free for all…A territorial invasion, an urban provocation, belongings thrown out the window, a fiasco about the building façade!

.

SPACE:
Circ Perillos - "Up on the balcony" - (Foto Oriol Wendenburg)

Circ Perillós – “Up on the balcony” – (Foto Oriol Wendenburg)

– City’s balconies are like small elevated stages looking out on the street.

– A first floor balcony provides optimum visibility for a large audience.

– A façade offers a great number of possibilities for movement and interplay.

The playing area is, in this way, a vertical stage.

.

AIM:

– To bring theatre out onto the street from the intimacy of the home.

– To create a drama out of the everyday and take it to its limits.

– To participate in life on the street and thereby stimulate the audience’s reaction.

.

PERILLOS CONSTANTS since 1982:

– To work in the street, up above the heads of the spectators.

– To provoke laughter and suspense simultaneously simulating situations involving risk.

– To involve the audience directly in the action.

– To achieve situations where people voice their different opinions out loud on the controversial themes proposed.

.

TECHNICAL SHEET

.

Circ Perillós - Technical sheet, "Up on the balcony" show.

 .

PERFORMERS : Pep Castells, Jordi Borrell and Adelaida Frías.

THEATRE DIRECTION : Collective.

SCRIPT : Adelaida Frías and Jordi Borrell.

SCENERY : Jordi Borrell.

MANAGEMENT : Adelaida Frías.

PRODUCTION : Perillós.

 

 

 .

.

MAIN PERFORMANCES

.

.                         – 1994 –

– SPAIN – Short cut: Cap de Turc – Premiere Cercle Cultural Granollers, 18 february

– SPAIN – Barcelona, Ateneu Ambulant, 21 may

– SPAIN – Granollers, Cicle de Teatre, april

– FRANCE – Villeurbanne, Festival Éclanova, 18 june

– FRANCE – Morlaix, Festival Les Arts dans la rue, 17 august

– FRANCE – Aurillac, Festival Éclat, 24, 25, 26, 27 august

– BELGIUM – Ath, Les unes fois d’un soir, 2 september

– SPAIN – Alcorcón, Festival Internacional Teatro de Calle, 5 september

– SPAIN – Tàrrega, XIV Fira de Teatre al Carrer, 10 / 11 september

– SPAIN – Tarragona, Festes de Santa Tecla, 21 september

– SPAIN – Zaragoza, el Pilar de Calle, 11 october

– SPAIN – Olot, Forum de Teatre, 17 october

(other documents lost)

 .

                          -1995 –

– SPAIN – Granada, XII Festival Internacional de Teatro, 11 may

– FRANCE – Grenoble, Festival du Théâtre Européen, 1er july

– FRANCE – Grenoble, Acrobatic Theatre stage 02 / 05 juliol

– FRANCE – Terrasson, Les chemins de l’imaginaire, 10 july

– FRANCE – Arcachon, Not’ambules

– SPAIN – Valladolid, Carnival

– ITALY – Milano, Carnevale dell’Eccesso 

(other documents lost)